Styret

Styret til opplæringskontoret består av eitt medlem frå kvar kommune, ein representant frå dei private bedriftene og ein frå arbeidstakarorganisasjonar, alle med ein personleg vara. Ein lærlingrepresentant vert valt inn i styre for eit år, av lærlinggruppa.

Publisert: 27.12.2019 Oppdatert: 08.09.2022

Styremøter blir halde minst tre gongar i året. Kvar medlem av styre frå bedrifter og arbeidstakarorganisasjon har stemmerett. Lærlingrepresentant har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Utdanningsavdelinga vert kalla inn til alle styremøter og årsmøtet. Dei har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Årsmøtet skal gjennomførast innan utgangen av mars månad kvart år. Årsmøtet er ansvarlege for å velje eit styre.

Styrets samansetning etter årsmøte 2021

Styreleiar

Martin Løset, for dei private bedriftene

Nestleiar

Berit Lyngstad, Volda kommune

Styremedlemer

Styret til opplæringskontoret består av eitt medlem frå kvar kommune, ein representant frå dei private bedriftene og ein frå arbeidstakarorganisasjonar, alle med ein personleg vara.

Vivian Johansen, Hareid kommun

Elisabeth Warpe, Herøy kommune

Cato Hansrud, Ulstein kommune

Wenche Thorseth, Sande kommune

Rose Marie Thunem Nygård, Vanylven kommune

Kari Flø, Ørsta kommune

Hilde Ringen Hofseth, Fagforbundet

Vara

Marianne Båtnes, Hareid kommune

Johanne Leine Sævik, Herøy kommune

Renate Vågen, Ulstein kommune

Else Skoge, Sande kommune

Janita Nybø, Vanylven kommune

Birgitte Sævik Pedersen, Volda kommune

Hilde Flotve Moe, Ørsta kommune

Kari Sundgot, for dei private bedriftene

Eli Karin Kvalsund, Fagforbundet

Lærlingrepresentant

Sara H Ulstein, Lærling i Alemjordet barnehage