Styre

Styret til opplæringskontoret består av eitt medlem frå kvar kommune, ein representant frå dei private bedriftene og ein frå arbeidstakarorganisasjonar, alle med ein personleg vara. Ein lærlingrepresentant vert valt inn i styre for eit år, av lærlinggruppa.

Publisert: 27.12.2019 Oppdatert: 15.10.2020

Styremøter blir halde minst tre gongar i året. Kvar medlem av styre frå bedrifter og arbeidstakarorganisasjon har stemmerett. Lærlingrepresentant har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Utdanningsavdelinga vert kalla inn til alle styremøter og årsmøtet. Dei har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Årsmøtet skal gjennomførast innan utgangen av mars månad kvart år. Årsmøtet er ansvarlege for å velje eit styre.

Styrets samansetning etter årsmøte 2020

Styreleiar

Martin Løseth, for dei Private bedriftene

Nestleiar

Gro Anett Frøystad Voldsund, Herøy kommune

Styremedlemer

Cato Hansrud, Ulstein kommune
Vivian Johansen, Hareid kommune
Øystein Johansen, Sande kommune
Sigrid-Marie Lillebø, Vanylven kommune
Hilde Ringen Hofseth, Fagforbundet

Vara

Johanne Leine Sævik, Herøy kommune
Elin Almestad, Sande kommune
Janita Nybø Wefring, Vanylven kommune
Renate Vågen, Ulstein kommune
Marianne Båtnes, Hareid kommune
Anett Mari Hodneland Tarberg, For dei Private bedriftene
Eli Karin Kvalsund, Fagforbundet

Lærlingrepresentant

Marie Mork Blindheim, lærling ved Hasund skule