Styret

Styret til opplæringskontoret består av eitt medlem frå kvar kommune, ein representant frå dei private bedriftene og ein frå arbeidstakarorganisasjonar, alle med ein personleg vara. Ein lærlingrepresentant vert valt inn i styre for eit år, av lærlinggruppa.

Publisert: 27.12.2019 Oppdatert: 16.01.2024

Styremøter blir halde minst tre gongar i året. Kvar medlem av styre frå bedrifter og arbeidstakarorganisasjon har stemmerett. Lærlingrepresentant har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Utdanningsavdelinga vert kalla inn til alle styremøter og årsmøtet. Dei har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett.

Årsmøtet skal gjennomførast innan utgangen av mars månad kvart år. Årsmøtet er ansvarlege for å velje eit styre.

Styrets samansetning etter årsmøte 2023

Styreleiar

Berit Lyngstad, Volda kommune

Nestleiar

Cato Hansrud, Ulstein kommune

Styremedlemer

Styret til opplæringskontoret består av eitt medlem frå kvar kommune, ein representant frå dei private bedriftene og ein frå arbeidstakarorganisasjonar, alle med ein personleg vara.

Vivian Johansen, Hareid kommune

Elisabeth Warpe, Herøy kommune

Wenche Thorseth, Sande kommune

Inge Edvin Sveen, Vanylven kommune

Idun Lee Hofset, Ørsta kommune

Hilde Ringen Hofseth, Fagforbundet

Arve Noralf Ertesvåg, for dei private bedriftene

Vara

Marianne Båtnes, Hareid kommune

Keth Lane Remøy, Herøy kommune

Renate Vågen, Ulstein kommune

Else Skoge, Sande kommune

Rose-Mari Thunem Nygård, Vanylven kommune

Birgitte Sævik Pedersen, Volda kommune

Ingvild Aasen, Ørsta kommune

Arild Iversen, for dei private bedriftene

Eli Karin Kvalsund, Fagforbundet

Lærlingrepresentant

Nora Bigset Aspevik, lærling som barne- og ungdomsarbeidar ved Møre barne- og ungdomskule