Søk læreplass

Her finn du Opplæringkontoret for Søre Sunnmøre sitt søknadskjema til læreplass.


Prioriter kommunane du ønskjer læreplass i, i nummerert rekkefølge

Hareid
Sande
Ulstein
Vanylven
Herøy
Volda

Om du ikkje får tilbod om læreplass i den høgst prioriterte kommunen, vil du bli vurdert av kommunane som er lågare prioritert.

Personalia

Utdanning

VG1 (legg ved kopi av vitnemål)VG2 (legg ved kopi av vitnemål)Eventull anna skulegangEventull anna skulegangEventull anna skulegangLast opp relevant dokumentasjon her (karakterutskrifter, vitnemål etc.). Må vere i Word eller PDF format.
Last opp dokumentasjon
Praksis/utplasseringar gjennom skulen

Har du hatt praksis/jobb utanfor skulen?

Praksis utanom skulen (jobbar og verv de har hatt)

Last opp dokumentasjon
Fortel litt om deg sjølv (kvifor du valde dette yrket, interesser, hobbyar osv.):

Andre opplysningar som er relevante for søknaden: