Søk læreplass

Her finn du Opplæringkontoret for Søre Sunnmøre sitt søknadskjema til læreplass.


    Prioriter kommunane du ønskjer læreplass i, i nummerert rekkefølge

    Hareid

    Sande

    Ulstein

    Vanylven

    Herøy

    Volda

    Ørsta

    Om du ikkje får tilbod om læreplass i den høgst prioriterte kommunen, vil du bli vurdert av kommunane som er lågare prioritert.

    Personalia

    Utdanning

    VG1 (legg ved kopi av vitnemål)    VG2 (legg ved kopi av vitnemål)    Eventull anna skulegang    Eventull anna skulegang    Eventull anna skulegang    Last opp relevant dokumentasjon her (karakterutskrifter, vitnemål etc.). Må vere i Word eller PDF format.

    Last opp dokumentasjon

    Praksis/utplasseringar gjennom skulen

    Har du hatt praksis/jobb utanfor skulen?

    Praksis utanom skulen (jobbar og verv de har hatt)

    Last opp dokumentasjon

    Fortel litt om deg sjølv (kvifor du valde dette yrket, interesser, hobbyar osv.):

    Andre opplysningar som er relevante for søknaden: