Søk læreplass

Her finn du Opplæringkontoret for Søre Sunnmøre sitt søknadskjema til læreplass.


  Prioriter kommunane du ønskjer læreplass i, i nummerert rekkefølge

  Hareid
  Sande
  Ulstein
  Vanylven
  Herøy
  Volda
  Ørsta

  Om du ikkje får tilbod om læreplass i den høgst prioriterte kommunen, vil du bli vurdert av kommunane som er lågare prioritert.

  Personalia

  Utdanning

  VG1 (legg ved kopi av vitnemål)  VG2 (legg ved kopi av vitnemål)  Eventull anna skulegang  Eventull anna skulegang  Eventull anna skulegang  Last opp relevant dokumentasjon her (karakterutskrifter, vitnemål etc.). Må vere i Word eller PDF format.
  Last opp dokumentasjon
  Praksis/utplasseringar gjennom skulen

  Har du hatt praksis/jobb utanfor skulen?

  Praksis utanom skulen (jobbar og verv de har hatt)

  Last opp dokumentasjon
  Fortel litt om deg sjølv (kvifor du valde dette yrket, interesser, hobbyar osv.):

  Andre opplysningar som er relevante for søknaden: