Om oss

Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre tek på seg mange ulike oppgåver i samband med læretida. Vi ynskjer å bidra til at læretida vert ei lærerik og positiv tid for både lærlingar og bedrifter.

Publisert: 23.12.2019 Oppdatert: 03.06.2024

Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre er eit samarbeidsorgan mellom fleire bedrifter som har teke på seg opplæringsansvar i samsvar med fastsette læreplanar i aktuelle fag. Opplæringskontoret skal koordinere og støtte medlemmane si fagopplæring og medverke til at opplæringa held god fagleg kvalitet. Kontoret skal representere kommunane og medlemsbedrifter ut mot elevar i vidaregåande skule, samt vere bindeledd og kontaktperson mellom skule og lærebedrift. Kontoret skal aktivt arbeide med informasjonsformidling på opplæringsstaden. Kontoret skal gje råd om opplæringstilbod, analysere opplæringsbehov og utvikle planar for opplæringa.

Tilsette

På kontoret er vi tre tilsette:

Dagleg leiar: Anne-Mari Pilskog, +47 958 31 180, anne.mari@oksore.no

Opplæringskonsulent: Julianne N. Kvalsund, +47 473 50 175 , julianne@oksore.no

Opplæringskonsulent: Yvonne Sjåstad, +47 481 40 641, yvonne@oksore.no

Våre oppgåver

Nokon av våre oppgåver er, eller kan være:

  • Skriv lærekontrakt og melde lærlingen opp til fagprøva
  • Være eit bindeledd mellom lærling og bedrift
  • Gjennomføre lærlingsamtaler i bedriftene
  • Legg til rette for at lærlingen får dokumentert opplæringa si i vår digitale opplæringsbok, Olkweb
  • Arrangere kurs for lærlingar og veiledarar
  • Sjå til at lærlingen får opplæring etter gjeldande læreplanar
  • Vi bistår lærling og bedrift ved fare for heving av lærekontrakta
  • Informerer om fagopplæring og driv rekrutteringsarbeid
  • Arbeide for godt samarbeid mellom skule og bedrift

Har du spørsmål som ikkje står svar på her, Ta kontakt! Så sei vi kva vi kan hjelpe deg med.

Last ned