Søknad

Når du skal søke på ein læreplass må du følge med i stillingsutlysningar og søke på lærlingstillinga som du gjer med ein vanlig jobb. Der er eit par ekstra ting du også må hugse.

Publisert: 30.12.2019 Oppdatert: 18.01.2024

Korleis går fram når du skal søkje læreplass?

Når du bestemmer deg for å søkje læreplass er det viktig at du hugsar å register deg på VIGO til Møre og Romsdal fylkeskommune, innan 1 mars.

Vidare skal du søkje på læreplass, på samme måten som du søker på ein vanlig jobb. Det er derfor viktig å følge med på stadar der stillingar blir lyst ut. Vi på Opplæringskontoret Søre Sunnmøre lyser ut stillingane via vår Facebookside og på nettsida. Her finn du direkte link til sida vår. 

Du kan søkje læreplass heile året direkte til Opplæringskontoret før Søre Sunnmøre, men hovudinntaket er på våren etter 1. mars. Søknadskjema finn du her.

Hovudregel for å kunne søkje læreplass er at ein har gjennomført og bestått Vg1 og Vg2. Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Kor mange ledige læreplassar bedriftene har varierar frå år til år. Dette gjelder også i forhold til dei ulike lærefaga. I vårt søknadskjema rangerer du kvar du helst ønskar læreplass.

Oppstart av læretida avtalast med lærebedrifta – i samsvar med arbeidsavtalen. Dei fleste som får læreplass i løpet av våren startar læretida i august samme år.

 

Meir info?

VilBli – Hvordan søker du læreplass?

Møre og Romsdal fylkeskommune – Skal du søke læreplass?