Ørsta kommune blir medlemsbedrift

Ei gladnyheit på starten av 2021! Ørsta kommune blir medlemsbedrift hos opplæringskontoret for Søre Sunnmøre.

Publisert: 11.01.2021

Frå og med 01.07.2021 går Ørsta kommune inn som medlemsbedrift hos opplæringskontoret. Dette ser vi veldig fram til.

Opplæringskontoret vil dermed dekke alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre når det kjem til lærlingar i kommunale fag. Ørsta kommune vil som tidlegare år ha læreplassar i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og institusjonskokkfaget.

Fram til overgangen i juli vil Hilde Flotve Mo fortsette som lærlingansvarleg i Ørsta, og vi vil ha eit tett samarbeid med henne for å sikre ein god overgang, både for lærebedrifter og for eksisterande lærlingar. Vi vil også delta i rekrutteringsprosessen av det nye lærlingkullet som skal starte i Ørsta august 2021. Søknadar til lærlingstillingar hausten 2021 i Ørsta kan sendast til oss via vår nettside.