Kvifor bli lærebedrift

Det finnast mange gode grunnar til å bli lærebedrift.

Publisert: 30.12.2019 Oppdatert: 27.07.2023

For at vi skal utdanne fagarbeidarar er vi avhengige av å ha gode lærebedrifter. Fordelen med å være lærebedrift er blant annet at ein får forme framtidige kollegaer, samtidig som ein deltek i landets beste rekrutteringsordning.

Som lærebedrift:

  • Tek dykk eit viktig samfunnsansvar
  • Får dykk tilført ny kompetanse
  • Dei tilsette i bedrifta får moglegheit til å prøve seg i ei ny rolle
  • Det er økonomisk gunstig for bedrifta
  • Dykk gir ungdom og unge vaksne moglegheit til å fullføre utdanninga si

Les meir om gode grunnar på Utdanningsdirektoratet si heimeside