Bedrift

Kvifor bli lærebedrift

Det finnast mange gode grunnar til å bli lærebedrift.
Les meir

Kva må til for å bli lærebedrift

Å være godkjent lærebedrift er eit kvalitetsstempel og viser at bedrifta tek eit viktig samfunnsansvar ved å utdanne fagarbeidarar. Å bli godkjent som lærebedrift er ikkje komplisert. Les meir

Tilskot

Bedrifter som har lærling får tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Som medlem av Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre blir tilskot utbetalt til kontoret, og deretter vidareført til bedrift. Les meir

Løn til lærlingar

Løn til lærling utbetalast ut frå gjeldande tariffavtale. Hovudregel er at lærlingar skal ha ei årsløn som fagarbeidar fordelt på to år. Les meir

Kurs og oppfølging

Som medlemsbedrift får dykk tilbod om kurs for veiledarar, faglege leiarar om veiledarrolla, vurdering og i bruk av olkweb som er vår digitale opplæringsbok. I tillegg har vi ulike kurs og samlingar for lærlingane. Les meir

Medlemsbedrifter

Ein lærling er ein elev som går i lære for eit praktisk fag. I verksemda får du opplæring og praksis i faget. Les meir