Tilskot

Bedrifter som har lærling får tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Som medlem av Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre blir tilskot utbetalt til kontoret, og deretter vidareført til bedrift.

Publisert: 30.12.2019 Oppdatert: 04.02.2020

Opplæringskontoret er drifta av tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommunen, tilskotet er basert på kor mange lærlingar kontoret har. Kor mykje av tilskotet som skal tilbakeførast til medlemsbedrifter blir vedteke på Årsmøte.
Medlemsbedrifta får tilskot tilbakeført pr. lærling.

Overføringa av tilskot skjer to gongar i året, juli og desember.