Kurs og oppfølging

Som medlemsbedrift får dykk tilbod om kurs for veiledarar, faglege leiarar om veiledarrolla, vurdering og i bruk av olkweb som er vår digitale opplæringsbok. I tillegg har vi ulike kurs og samlingar for lærlingane.

Publisert: 30.12.2019 Oppdatert: 04.02.2020

Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre arrangere samlingar for fagleg påfyll, med rom for å diskutere og reflektere over problemstillingar vi møter i kvardagen.

I tillegg til kurs og samlingar følger vi opp alle lærlingane ved å komme på halvårssamtaler på bedrifta. Dette gjennomfører vi to gongar i året. Dersom det er behov kjem vi på fleire samtaler eller møter.

Vi er berre ein telefon ifrå!