Foto: Andrea Sæverud/SSR

Gjenvinningsfaget

Som gjenvinningsoperatør har du ansvar for å ta hand om avfall på ein mest mogleg økonomisk og miljøvennleg måte.

Publisert: 27.12.2019 Oppdatert: 27.10.2022

Som gjenvinningsoperatør kan du jobbe innan ulike avdelingar i private og offentlege avfallsmottak og gjenvinningsbedrifter. Arbeidsoppgåvene varierar på dei ulike avdelingane, men arbeidsoppgåvene kan til dømes vere;

  • Transportere avfall til riktig mottak
  • Behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale retningslinjer
  • Velge rett utstyr og bruke utstyr og maskiner for å behandle avfall
  • Veilede kunder og leverandørar
  • Komme med forslag til system for avfallsortering
  • Registrere og rapportere i forhold til bedriftens systemer

Personlege eigenskapar

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk, gjerne med interesse om å ta vare på miljøet. Du må kunne kommunisere med kollegaer, leverandørar og kundar, være serviceinnstilt og imøtekomande. Å være fleksibel og omstillingsdyktig er også viktige eigenskapar som gjenvinningsoperatør fordi faget er i stadig utvikling og vekst.

Vil du vite meir?

Utdanning – Gjenvinningsoperatør

Læreplan – Vg3 Gjenvinningsfaget

Medlemsbedrifter

Gjenvinningsfaget