Service- og administrasjonsfaget

Som service- og administrasjonsmedarbeidar jobbar du med service, kundebehandling og kontoradministrative oppgåver. Arbeidsoppgåvene varierer.

Publisert: 27.12.2019 Oppdatert: 27.10.2022

Arbeidskvardagen til ein service- og administrasjonsmedarbeidar kan variere mykje, alt etter kva bedrift ein jobbar for.

Arbeidsoppgåver kan være;

  • Besvare epost og telefonar
  • Handtere innkomande og utgåande post
  • Service, kundebehandling og brukarstøtte
  • Enkel saksbehandling
  • Regneskaps- og lønsarbeid
  • Registrere timelister, fakturaer og liknande
  • Prosjektarbeid
  • Delta i planlegging av arrangement, kurs og konferanser

Kvar kan du jobbe?

Som service- og administarasjonsmedarbeidar kan du jobbe i private eller offentlege bedrifter der det er behov for personell som tek seg av servicearbeid og administrative oppgåver. Du kan også jobbe på service- og informasjonssenter.

Personlege eigenskapar

Som service- og administrasjonsmedarbeidar må ein være serviceinnstilt og like å hjelpe andre. Ein må kunne arbeide strukturert og effektivt. Å kunne uttrykke seg godt skrifteleg og mutlig, samt å ha gode datakunnskaper er viktige eigenskapar.

Nyttige lenker;

Utdanning – Service- og administrasjonsmedarbeidar

Læreplan – Vg3 Service- og administrasjonsfaget